By : Admin Niwan Chairat

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องผลการสอบคัดเลือก
นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนพิเศษโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program)
Admin (Niwan Chairat) ผู้ประกาศ
        ด้วยโรงเรียนอนุนบาลตรัง จังหวัดตรัง ได้ประกาศสอบคัด
เลือกนักเรียนเข้าเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีกาณศึกษา 2559 ตามประกาศ ลง
วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ซึ่งกำหนดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 13-
17 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น
        บัดนี้ทางโรงเรียน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนพิเศษ โครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษา
อังกฤษ (Mini English Program) ตามบัญชีรายชื่อตาม 
LINK ข้างล่างนี้

>>คลิกเมาส์ดาวโหลดประกาศผลป.1 MEPปี59ที่นี่<<

 
 

           

   
 

 


 

ข่าวเด่น

กิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาและศึกษ...08 ธ.ค. 2560 03:12 - Super Userกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ร.ร.อนุบาลตาก และเชียงใหม่

กิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ร.ร.อนุบาลตาก และเชียงใหม่
   นายสนทยา ภักด [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ STRATEGIC PLANNING ป...04 ธ.ค. 2560 16:21 - Super Userกิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ STRATEGIC PLANNING ปีงบประมาณ 2561-2563

กิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ STRATEGIC PLANNING ปีงบประมาณ 2561-2563
   นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เข [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา...02 ธ.ค. 2560 03:04 - Super Userกิจกรรมการนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

กิจกรรมการนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
   นายสนทยา ภักดีวานิช&nb [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรี...01 ธ.ค. 2560 13:43 - Super Userกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนการตรวจวัดสายตา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนการตรวจวัดสายตา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   คณ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินง...30 พ.ย. 2560 13:56 - Super Userกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน 60

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน 60
   นางปั [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรี...29 พ.ย. 2560 22:57 - Super Userกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนต้านภัยยาเสพติด ปี 2560

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนต้านภัยยา
เสพติด ปี 2560
   นายเกียรติสิน สุขเกษม  [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...

ข่าวครูไทย