>>ร่วมลงนามถวายความไว้อาลัยได้ที่นี่<<
head 3 59 
                       
                                                                                                                                  By : Admin Niwan Chairat

ด่วนประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องให้คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
และคณะครูผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล Data Management Center ปี 57 ประชุม ณ ห้องบริหารงาน
ทั่วไป ร.ร.อนุบาลตรัง เวลา 09.00 น. วันที่ 30 เมษายน 2557

Admin (Niwan Chairat) ผู้ประกาศ

>>คลิกเมาส์คำสั่งมอบหมายงาน<<

           

   
 

 


 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลตรัง ขอเชิญ..
ผู้ปกครองนักเรียน 
และผู้มีจิตศัทธา ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการ
ศึกษา ในวันศุกร์ที่
12 กรกฏาคม พ.ศ.2556
ขึ้น ค่ำ เดือน
 ปีมะเส็ง
 
ณ  โรงเรียนอนุบาลตรัง
>>ดูกำหนดการ<<    >>ดูคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ<<

 

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตรังได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 2556

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ณ เต็นท์พิธีหน้าเสาธง อาคารเรียน1

ดูคำสั่งที่นี่

โรงเรียนอนุบาลตรังศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับปรถมศึกษา
ดำเนินการ
จัดการอบรมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มระดับกลางด้วยระบบ
ทางไกล (
ETV) ระหว่าง
วันที่ 29-30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกรฎาคม 2556
>>ดูคำสั่ง<<

 

  ด้วยโรงเรียนอนุบาลตรัง จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6  จำนวน 198 คน ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรังในวันอังคาร
ที่ 16 กรกฏาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ตามโครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

>>ดูคำสั่ง<<    >>เพิ่มเติมท้ายคำสั่ง<<

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ ร....11 ต.ค. 2560 21:17 - Super Userกิจกรรมงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12 ปี 2560

กิจกรรมงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12 ปี 2560
&nb [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมประชุมผู้รับผิดชอบจัดทำแผน...06 ต.ค. 2560 22:12 - Super Userกิจกรรมประชุมผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมประชุมผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
  นางสาวผุสดี บ่นหา  [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมประชุมคณะครูบุคลากรทางการศ...05 ต.ค. 2560 21:44 - Super Userกิจกรรมประชุมคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนร่วมงานมหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12 ปี 2560

กิจกรรมประชุมคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนร่วมงานมหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอน [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมร้อยรัก รวมใจ สายใยมทิตา โรง...03 ต.ค. 2560 03:24 - Super Userกิจกรรมร้อยรัก รวมใจ สายใยมทิตา โรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2560

กิจกรรมร้อยรัก รวมใจ สายใยมุทิตา โรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2560
  นายแผ้ว รุจิรนันทบุตร อดี [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมพิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราช...01 ต.ค. 2560 15:04 - Super Userกิจกรรมพิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2560

กิจกรรมพิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2560
  ครูผู้เกษียณอายุราชก [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมกล่าวคำอำลาและกล่าวแสดงควา...30 ก.ย. 2560 15:10 - Super Userกิจกรรมกล่าวคำอำลาและกล่าวแสดงความรู้สึกครูเกษียณอายุราชการ ปี 2560

กิจกรรมกล่าวคำอำลาและกล่าวแสดงความรู้สึกครูเกษียณอายุราชการ ปี 2560
  ครูผู้เกษียณอาย [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...

ข่าวครูไทย