By : Admin Niwan Chairat

ด่วนประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องให้คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
และคณะครูผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล Data Management Center ปี 57 ประชุม ณ ห้องบริหารงาน
ทั่วไป ร.ร.อนุบาลตรัง เวลา 09.00 น. วันที่ 30 เมษายน 2557

Admin (Niwan Chairat) ผู้ประกาศ

>>คลิกเมาส์คำสั่งมอบหมายงาน<<

           

   
 

 


 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลตรัง ขอเชิญ..
ผู้ปกครองนักเรียน 
และผู้มีจิตศัทธา ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการ
ศึกษา ในวันศุกร์ที่
12 กรกฏาคม พ.ศ.2556
ขึ้น ค่ำ เดือน
 ปีมะเส็ง
 
ณ  โรงเรียนอนุบาลตรัง
>>ดูกำหนดการ<<    >>ดูคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ<<

 

ด้วยโรงเรียนอนุบาลตรังได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 2556

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ณ เต็นท์พิธีหน้าเสาธง อาคารเรียน1

ดูคำสั่งที่นี่

โรงเรียนอนุบาลตรังศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับปรถมศึกษา
ดำเนินการ
จัดการอบรมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มระดับกลางด้วยระบบ
ทางไกล (
ETV) ระหว่าง
วันที่ 29-30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกรฎาคม 2556
>>ดูคำสั่ง<<

 

  ด้วยโรงเรียนอนุบาลตรัง จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6  จำนวน 198 คน ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรังในวันอังคาร
ที่ 16 กรกฏาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ตามโครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

>>ดูคำสั่ง<<    >>เพิ่มเติมท้ายคำสั่ง<<

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาและศึกษ...08 ธ.ค. 2560 03:12 - Super Userกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ร.ร.อนุบาลตาก และเชียงใหม่

กิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ร.ร.อนุบาลตาก และเชียงใหม่
   นายสนทยา ภักด [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ STRATEGIC PLANNING ป...04 ธ.ค. 2560 16:21 - Super Userกิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ STRATEGIC PLANNING ปีงบประมาณ 2561-2563

กิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ STRATEGIC PLANNING ปีงบประมาณ 2561-2563
   นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เข [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา...02 ธ.ค. 2560 03:04 - Super Userกิจกรรมการนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

กิจกรรมการนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
   นายสนทยา ภักดีวานิช&nb [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรี...01 ธ.ค. 2560 13:43 - Super Userกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนการตรวจวัดสายตา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนการตรวจวัดสายตา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   คณ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินง...30 พ.ย. 2560 13:56 - Super Userกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน 60

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน 60
   นางปั [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรี...29 พ.ย. 2560 22:57 - Super Userกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนต้านภัยยาเสพติด ปี 2560

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนต้านภัยยา
เสพติด ปี 2560
   นายเกียรติสิน สุขเกษม  [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...

ข่าวครูไทย