By : Admin Niwan Chairat

ข่าวเด่น

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกส...19 พ.ย. 2560 20:33 - Super Userกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นักเรียนช่วงชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นักเรียนช่วงชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560
     นางชุ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมกองลูกเสือยุ...19 พ.ย. 2560 13:50 - Super Userกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมกองลูกเสือยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลพัทลุง

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมกองลูกเสือยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
     นายสนทยา ภักดีว [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมคณะครูบุคลากรทางการศึกษายิ...17 พ.ย. 2560 23:54 - Super Userกิจกรรมคณะครูบุคลากรทางการศึกษายินดีต้อนรับนายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.ร.ร.อนุบาลตรัง

กิจกรรมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษายินดีต้อนรับ
นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.ร.ร.อนุบาลตรัง

&nb [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการแนะแนวนักเรียนชั้น ป.6 เรี...17 พ.ย. 2560 18:01 - Super Userกิจกรรมการแนะแนวนักเรียนชั้น ป.6 เรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการแนะแนวนักเรียนชั้น ป.6 เรียนต่อชั้น ม.1
ปีการศึกษา 2561

   ครูชุติมา ภักดี ครู  [ ... ]

ข่าววววอ่าน
คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอ...15 พ.ย. 2560 22:57 - Super Userคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรังยินดีต้อนรับ นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง

คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรังยินดีต้อนรับ นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเร [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกส...15 พ.ย. 2560 16:26 - Super Userกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ชั้นปฐมวัย ร.ร.อนุบาลตรัง ปีการศึกษา 25560

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ชั้นปฐมวัย ร.ร.อนุบาลตรัง ปีการศึกษา 25560
   คณ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...

ข่าวครูไทย